دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
کارگاه های آموزشی
 لیست کارگاه ها و وبینارهای آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات

وبینار آشنایی با خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

لینک جلسه

 
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول کروماتوگرافی و کاربرد های آن در علوم پزشکی
 
568
1400/04/27
Powered by DorsaPortal